De Transitiemanager

Alles-in-één, online oplossing

Regie en overzicht voor bewoners, gemeenten en adviseurs

De Exaqta Transitiemanager is er voor de B2B marktpartijen. Het  biedt software applicaties voor verduurzamingsadviseurs, uitvoeringsbedrijven en bedrijven die Energiebespaaradviezen verstrekken aan particulieren, bedrijven en gemeenten. Het verbindt alle actielijnen van advies- en uitvoeringsopdrachten en maakt het integraal coordineren en vastleggen van uitvoeringsgegevens mogelijk, op 1 platform. 

Grip op de energietransitie

De Exaqta Transitiemanager is een alles-in-één, online oplossing.  

Die data van alle programmalijnen, projecten en activiteiten bundelt, analyseert en verwerkt.

Elke bewoner krijgt toegang tot een individuele route naar een energiezuinige aardgasvrije woning.

De Transitiemanager zorgt voor samenwerking, draagvlak, overzicht en afstemming. We geven regie en overzicht, zowel voor adviseurs, bewoners gemeenten en uitvoeringsorganisaties.

De bewoners en alle betrokken partijen kunnen hiermee goed gefundeerde beslissingen nemen en hun doel bereiken.

Want dat is onze missie.

Digitale Woningscan

We willen het voor iedereen mogelijk maken om vol vertrouwen de juiste stappen te zetten in de energietransitie.

Wij geloven dat dit alleen lukt als je exact weet waar je begint en waar je steeds staat. Want alleen dan kom je exact waar je wezen wilt. Daarom hebben we software ontwikkeld die niets aan het toeval overlaat.

Hiermee kunnen wij kosten en besparingen nauwkeurig voorspellen. We maken gedetailleerde energetische berekeningen, aangevuld met digitaal beschikbare datasets en de zoninstralingsdata.

Deze combinatie levert een veel grotere nauwkeurigheid op dan alle andere woningscans. Onze basis Woningscan is al rijk uitgerust met online bouwkundige en bouw-energetische informatie over grondgebonden woningen en VvE complexen. Ons systeem voorziet eveneens in  berekeningen voor eigen zonne-energie opwekpotentie Het geheel levert via de optioneel Energiebespaaradvies module een volledige warmteverlies berekeningen en de maatregelenset behorende elke individuele woning . 

Het persoonlijke Exaqta Woningdossier

We bieden de bewoners de beste en voordeligste route naar een aardgasvrije, comfortabele en gezonde woning met het persoonlijke Exaqta Woningdossier.

Vanuit één overzichtelijke omgeving krijgt iedereen heel precies inzicht in hun mogelijkheden om te verduurzamen. Zodat elke bewoner regie heeft op de bewonersreis naar een energiezuinige aardgasvrije woning.

Deze veilige digitale omgeving is beschikbaar zolang de bewonersreis duurt en de adviezen en besparingen zijn altijd actueel. Dat geeft rust!

Dit kunnen we lokaal implementeren, maar ook makkelijk opschalen naar grotere gebieden.

Data en monitoring

Met onze software geven we gemeenten inzicht in het exacte verduurzamingspotentieel van hele straten, wijken, dorpen en steden.

Zo kan een gemeente de best passende oplossing bepalen voor een collectieve warmtevoorziening.

Bovendien heb je dan als gemeente een glashelder overzicht van alles wat er gebeurt.

Want de Exaqta Transitiemanager biedt uniforme monitoring, verbindt alle actielijnen en maakt het delen van ervaringen mogelijk.

En alle data  is blijvend beschikbaar.

Bundeling van expertise

We behouden alle goede dingen waar gemeenten en samenwerkingspartijen de afgelopen jaren fors in hebben geïnvesteerd.

Denk aan energiecoaches, warmtewandelingen en het verminderen van energiearmoede.

Met een aansluiting op de Exaqta Transitiemanager kunnen we lokale uitvoerders betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen op maat. Hiermee worden gebieds- en doelgroepgerichte aanpakken mogelijk.

En we combineren dit met de ijzersterke expertise van ervaren partijen die vooroplopen bij de verduurzaming van Nederland.

Zo is onze aanpak lokaal en op maat.

De juiste stappen in de juiste volgorde

Alles staat in het teken van de individuele bewonersreis. Voor elke bewoner en elke woning op maat ingericht. Stap voor stap, van advies en financiering tot uitvoering.

Meer informatie?

De Exaqta Transitiemanager zorgt voor grip op alle programmalijnen en samenwerkingen binnen de energietranisitie.
We geven regie en overzicht voor woningeigenaren, adviseurs, gemeenten, bedrijven en financiele instellingen.